contact

Martijn Veenstra

MSc Stedenbouwkundige

 

+31644336711

martijn@studiomv.nl

Van nature ben ik een verbinder: in het dagelijks leven, maar ook binnen het vak van stedenbouwkunde en architectuur. Dit is dan ook iets wat u zult zien terugkomen in mijn manier van werken en in mijn ontwerp.

 

Ontwerpen is voor mij een middel dat invloed heeft op de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving. Wat me als verbinder interesseert zijn niet alleen de losse stedelijke ontwerpopgaves of thematische studies maar juist de invloed van het ontwerp op het Daily Urban System. Dit Daily Urban System is het gebied in en rond de stad, waar ons dagelijks woon-werkverkeer plaatsvindt. Daarmee ligt mijn expertise bij het verbinden van de verschillende opgaven en thema’s om zo op systeemniveau een verbetering tot stand te brengen.

De technieken van een ontwerpproces bestaan veelal uit analyseren, tekenen en inspireren, maar steeds meer zijn ook het onderzoeken en onderbouwen door middel van data een onderdeel hiervan. Wat mij inspireert is de combinatie van deze twee werkwijzen. We noemen dit ook wel evidence based design. Zo kan evidence based design nieuwe inzichten geven, relaties aantonen, de grootst gemeenschappelijke deler of juist de uitzondering op de regel aanwijzen. Ik zie het toevoegen van data als verrijking voor het ontwerpproces en niet als doel op zich. Hoe vaker we de cyclus doorlopen van ontwerp naar reflectie en visa versa, des te mooier onze leefomgeving eruit komt te zien. Deze combinatie van creativiteit en technische onderbouwing past goed bij mij.

 

Tot slot wil ik u meegeven dat ik denk dat ontwerp en visie altijd nodig blijven om met durf en stoutmoedigheid vooruit te kijken naar de toekomst. Op deze manier kunnen we  samen een mooiere, slimmere en inspirerende leefomgeving te maken!

Experience

Hier een overzicht van enkele projecten waar ik aan werk. Van ontwerp openbare ruimte, stedenbouwkundige transformatie, gebiedsoverstijgende infra-opgaves en regionale vraagstukken met strategische advisering.

 

 

Verstedelijkingstrategie Metropoolregio Amsterdam

procesbegeleiding MRA agenda actie 1.1 verstedelijking - integraal afwegingskader en besluitvorming van thema's op regionaal niveau

 

Transformatie Westerpark West Amsterdam

stedenbouwkundige begeleiding van visie naar ontwerp. Hoog stedelijk milieu aan de rand van Westerpark - in samenwerking met Gustafson Porter Bowman

 

Ruimtelijk Economische Ontwikkeling Utrecht

onderzoek en verbeelding van de vestigingsvoorwaarden en economische mix per stedelijk milieu voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU)


MIRT verkenning Zuid-West-Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp

bouwstenen voor richtinggevende uitspraken rondom thema stad-luchtvaart

 

Stedenbouwkundig Programma van Eisen - Laan van Chartroise Utrecht

het ruimtelijke PvE van vier bouwblokken met sloop-nieuwbouw voor sociale huurwoningen en een kwaliteitsverbetering van openbare ruimte.


Ontwerp openbare ruimte Houthaven

ontwerp van de Pontsteiger gaat over tussenruimte van stad en water. Blok-O  is de stadsrand richting het westelijke havengebied. 


Ontwerp openbare ruimte NieuweZijdsVoorburgWal

herprofilering en vergroening van de binnenstad van Amsterdam met extra ontwerpoplossingen om regenwater binnenstedelijk te absorberen

 

Education

Als gereeedschap heb ik een nuchtere aanpak gecombineerd met een holistische academische denkwijze. Voeg daar een flinke hoeveelheid enthousiasme en doorzettingsvermogen aan toe en je hebt een goede indruk van mijn werkwijze.

 

 

Academie van Bouwkunst te Amsterdam

afgestudeerd op het onderwerp sociale segregatie in de Metropoolregio Amsterdam. Een intergrale ontwerpopdracht van verstedelijking, bereikbaarheid en betaalbaarheid, uitgewerkt door middel van evidence based design van regio- tot wijkniveau met als casus Zaandam.

 

website

https://www.bouwkunst.ahk.nl/lichting/2018/student/martijn-veenstra/
Hogeschool Windesheim te Zwolle

architectuur & vormgeving: het maken van een concept, schetsontwerp, vormstudie en maquettebouw, handtekenen en het uitwerken tot DO, bestektekeningen, toetsing WBDBO en bouwbesluit, constructie- en bouwkundige consistentie (logica).

 

website

https://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/techniek-en-ict/bouwkunde

 
.